VODOHOSPODÁŘSKÁ TECHNOLOGIE BRNO, s.r.o.

628 00 Brno, Mezicestí 2532/28, provozovna 620 00 Brno, Tuřanská 54

tel.  547 250 564, tel/fax  547 250 745; e-mail: vt.brno@quick.cz

 

Referenční listina

Vodohospodářská technologie Brno, s.r.o., projektuje, vyrábí a montuje technologické celky pro úpravu pitných, průmyslových a bazénových vod, provádí výstavbu jímacích objektů, čerpacích stanic, vodovodních sítí, vodojemů včetně jejich vystrojení potrubím a armaturami, kanalizačních sítí včetně domovních přípojek a čistíren odpadních vod.

Pro většinu dosud realizovaných staveb byly dodány technologické linky se zařízením konstruovaným na základě vlastního vývoje s ohledem na požadavky investora.

Technologické postupy a zařízení jsou volena s cílem dosáhnout nízkých provozních nákladů, jednoduché obsluhy a minimálních nároků na údržbu.

Příklady akcí realizovaných Vodohospodářskou technologií Brno od projektu až po dodávku a montáž :

 

TECHNOLOGICKÉ CELKY:

 

lokalita

výkon ÚV

realizované stavby v provozu

Javorník

5 l/s

pitná voda

Škoda VW Kvasiny

21 l/s

prům. voda

Litultovice

30 l/s

pitná voda

Vyškov VaK

100 l/s

rekonstrukce, pitná voda

Medlov

5 l/s

pitná voda

Vamberk

40 l/s

průmyslová voda

Tři Dvory

1 l/s

průmyslová voda

Nedašov

4 l/s

pitná voda

Horní Kounice

3 l/s

kontejnery – pitná voda

Svatoslav

2 l/s

pitná voda vč. odradonování

Uhelná

3 l/s

pitná voda

Strabenice

2 l/s

pitná voda

Střítěž

3 l/s

pitná voda vč. odradonování

Opava

6,5 l/s

technol. voda

Brno - fontána

2 l/s

technol. voda

Lipůvka benzinová č.

0,4 l/s

pitná voda vč. odradonování


Ludmírov

2 l/s

odradonování

Malé Hradisko

3 l/s

odradonování

Kněží Hora

5 l/s

odradonování

Bukovina

6 l/s

odradonování

Brtnice

6 l/s

provzdušňovací věže

Březovice

30 l/s

provzdušňovací věže

Jeseník

3 l/s

chlorační stanice

Jeseník - lázně I

5 l/s

chlorační stanice

Jeseník - lázně II

6 l/s

chlorační stanice

Moravské Knínice

10 l/s

chlorační stanice

Pohořelice

2 l/s

chlorační stanice

Našiměřice

10 l/s

chlorační stanice

Rančířov

6 l/s

chlorační stanice

Jeseník

1,5 l/s

chlorační stanice

Hradec

1 l/s

chlorační stanice

Nová Ves

1 l/s

chlorační stanice

Česká Ves

5,5 l/s

chlorační stanice

Písečná

1 l/s

chlorační stanice

Kašenec

5 l/s

chlorační stanice

Hrádek

6 l/s

chlorační stanice

Dyjákovice

4 l/s

chlorační stanice

Hevlín

8 l/s

chlorační stanice

Jinačovice

6 l/s

chlorační stanice

Velatice

2 l/s

chlorační stanice

Syrovice

5 l/s

chlorační stanice

Úsuší

0,5 l/s

pitná voda vč. odradonování

Martínkov

2 l/s

chlorační stanice

Ostrožská Nová Ves

240 l/s

automatizace dávkování, částečná rekonstrukce

Syrovice

2 l/s

užitková voda

Třebom

2 l/s

pitná voda

Březová u Opavy

2 l/s

pitná voda vč. odradonování

Bojkovice

40 l/s

projekt rekonstrukce

Hronov

20 l/s

úprava průmyslové vody

Kunovice

0,5 l/s

pitná voda pro výzkumný ústav lesního hospodářství

Střelice

5 l/s

automatická chlorační stanice pro vodojem

Zastávka

3 l/s

automatická chlorační stanice pro vodojem

VDJ Sička u Rosic

3 l/s

chlorační stanice pro vodojem

Sulíkov

4 l/s

automatická chlorační stanice pro vodojem

Liptáň

2 l/s

zesilovací stanice pitné vody

ÚV Břežany

2 l/s

pitná voda vč. odradonování

Vranovská Ves

5 l/s

automatická chlorační stanice pro vodojem

Košíky

5 l/s

automatická chlorační stanice pro vodojem

Dolní Újezd

5 l/s

automatická chlorační stanice pro vodojem

Třemešná

15 l/s

pitná voda

Kostelecké uzeniny

3 l/s

chlorační stanice pro proměnný průtok

Příbram na Moravě

1 l/s

pitná voda vč. odradonování

Kálnica (Slovensko)

6 l/s

pitná voda – odradonovací stanice

Lázně Lipová

5 l/s

odlučovač ropných látek a benzínu

Horní Povelice

3 l/s

vodoměrná, dochlorovací, redukční a revizní šachta

Bernartice

2 l/s

pitná voda + VDJ 3x 50 m3

Uhelná

3 l/s

rekonstrukce prameniště po povodni

Hostěnice

3 l/s

chlorační stanice

Moravský Krumlov

7 l/s

rekonstrukce technologie ÚV Slatiny

Řeznovice

4 l/s

chlorační stanice

Rusín

3 l/s

pitná voda – odlučovač ropných látek

Letovice

0-6 l/s

automatická dochlorovací stanice pro proměnný Q

Hatě

1,4-6,6 l/s

vystrojení VDJ + AT stanice, chlorační stanice

ÚV Dědice u Vyškova

30 l/s

pitná voda –rekonstrukce aerace a chem. hospodářství

Horní Loučky

2 l/s

chlorační stanice

Brodek u Konice

1,65 l/s

odradonovací reaktor pro VDJ + autom. chlor. stanice

Znojmo

20 m3

filtrační a recirkulační stanice pro fontánu

Jemnice

1 l/s

pitná voda - odmanganovací reaktor pro koupaliště

Uhelná

0,45 l/s

vystrojení hydrogeologického vrtu

Bystřice pod Hostýnem

4 l/s

2x automatická chlorační stanice

Hradec nad Moravicí

20 m3

vodotěsná jímka na odpadní vody

Praha

10 m3

vodotěsná jímka na odpadní vody

Bohušov

2 l/s

automatická dochlorovací stanice

Ostrožská Nová Ves

2 x 12 m3

nádrže na uskladnění NaOH + automatizace

Bučávka

2 l/s

automatická zesilovací stanice

Slezské Rudoltice

3 l/s

chlorační stanice

Ramzová

1 l/s

chlorační stanice pro penzion

Brno, Komenského nám.

16 m3/h

úpravna a cirkulační stanice pro fontánu

ÚV Dědice u Vyškova

30 l/s

pitná voda – rekonstrukce filtračních jednotek

Třeboň – Lázně Aurora

10 l/s

předúprava vody pro lázeňský provoz

Boskovice

10 l/s

odvodnění měst. hřbitova – realizace těsnící stěny

Popovice u UH

9 l/s

automatická dochlorovací stanice

Třeboň – Lázně Aurora

10 l/s

předúprava vody pro balneoprovoz a rehab. bazén

Jevíčko

2 l/s

automatická chlorovací stanice pro živočišnou výrobu ZD

Brno – Baustoff Metall

20 l/s

technologie závlahového čerpání

Klobouky u Brna

2 l/s

chlorační stanice

Hatě – VDJ

1,4-6,6 l/s

automatizace provozu

Dakrkovice

30 l/s

víceúčelové technolog. zažízení v areálu retenční nádrže

Lelekovice

10 m3

oprava betonové nádrže

Běleč

1 l/s

chlorační stanice pro VDJ

Křeptov

1 l/s

chlorační stanice pro VDJ

Hajánky

0,5 l/s

chlorační stanice pro ČS

Jamné

2 l/s

chlorační stanice pro VDJ s ČS

Vrbovec

3 l/s

chlorační stanice pro věžový VDJ obecního vodovodu

Pozlovice

6 l/s

doúprava vody pro kotelnu

Stanoviště

2 l/s

chlorační stanice pro VDJ

Poříčany

1,5 l/s

úpravna vody pro Středisko údržby silnic a dálnic

Stanoviště

2 l/s

chlorační stanice pro VDJ

Troubsko

6 l/s

chlorační stanice pro Výzkumný ústav

Štítary

240 l/s

rekonstrukce flokulačních nádrží

Jakartovice

4 l/s

chlorační stanice

Hořejší Kunčice

5 l/s

chlorační stanice

Deštné

0,6 l/s

chlorační stanice

Níhov

1 l/s

úpravna pitné vody pro skupinový vodovod

Kudlovická dolina

0-0,5 l/s

automatická chlorační stanice

Horní Studénky

0,8 l/s

úpravna pitné vody

Hamr

40 l/s

kompletní rekonstrukce chemického hospodářství

Bolatice

3 l/s

pitná voda - úprava pH

Litultovice

30 l/s

pitná voda - provzdušňovací věže

Starý Hrozenkov

0,4 l/s

automatická chlorační stanice

Malhostovice

2 l/s

dochlorovací stanice vody z Vírského přivaděče

Horní Věstonice

4,2 l/s

filtrační stanice pro závlahový systém

Strážek

1 l/s

aerační věž + chlorovací stanice pro obecní vodovod

Těně

2 l/s

technologické vystrojení čerpací stanice

Rudíkov

0,5 l/s

odradonovací stanice

Lipůvka

1 l/s

oprava rekonstrukce úpravny vody pro benzinovou ČS

Soběnov

2 l/s

zdravotní zabezpečení pitné vody UV zářením

Brno – Pliva-Lachema

2,5 l/s

úprava vratného kondenzátu

Havlíčkův Brod

1 l/s

úpravna pitné vody z vlastního zdroje pro zimní stadion

Brno – Pliva-Lachema

7 l/s

předúprava vody z povrchového zdroje a dekarbonizační linka

Mandalgobi - Mongolsko

5 l/s

dodávka 3 ks zesilovacích stanic

Rajhradice

6,7 l/s

pitná voda

Omice

4,5 l/s

chlorační stanice

Bohuňovice

6,5 l/s

úpravna pitné vody

Ochoz u Brna

13 l/s

stripovací kolona, odstranění trichlor- a tetrachloethenu

Tišnov

20 l/s

automatická dochlorovací stanice

Lednice

140 l/s

technologický stupeň aerace

Žabčice

3,00 l/s

úpravna provozní a pitné vody pro letní koupaliště

Opatov

3,00 l/s

rekonstrukce úpravny pitné vody – chem. hospodářství a MaR

Lomnička

5,00 l/s

rekonstrukce úpravny pitné vody – chem. hospodářství a MaR

 

 

ODPADNÍ VODY:

 


lokalita

výkon ČOV

realizované stavby v provozu

Újezd u Uničova

35 m3/d

potravin. odpadní vody

Haňovice

35 m3/d

potravin. odpadní vody

Staré Město

10 m3/d

komunální vody

Uhelná

152 m3/d

komunální vody

Vamberk

200 m3/d

neutralizační stanice, usazovací reaktory

Žimrovice

4,5 l/s

čerpací stanice splaškových vod

Zlín -  ZPS Malenovice

20 l/s

sedimentace vody z odlučovačů slévárny

Štítary

3,20 l/s

technologické vystrojení čerpací stanice splaškových vod

Tavíkovice

1,50 l/s

technologické vystrojení  čerpací stanice splaškových vod

Bílovice nad Svitavou

1,00 l/s

kanalizační přípojka splaškových vod s přečerpáním

Kamenná – ŽD Bohumín

10 m3/d

neutralizační stanice průmyslových vod

 

 

BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE:

 


lokalita

bazén

realizované stavby v provozu

Vrbovec

340 m3

ÚV pro koupaliště

Hradec nad Moravicí

1800 m3

úpravna vody pro městské koupaliště + provozování

Sudislav

150 m3

bazén

Kroměříž

130 m3

školní bazén

Novosedly

180 m3

přírodní koupaliště

Spešov

20 l/s

chlorační stanice pro koupaliště

Chlebičov

250 m3

pitná voda – bazénová úpravna

Brno - Holásky

35 m3

rod. bazén s mořskou vodou, protiproudem a osvětl.

Brno - Slatina

12 m3

rodinný bazén s mořskou vodou

Kravaře

25 m3

bazénová ÚV s ohřevem

Brno

20 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Ostrava - Petřkovice

40 m3

rodinný bazén

Bruntál

35 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Opava – rehab. centrum

5 m3

vanové lázně

Šumperk

12 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Šumperk

35 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Sloup

1600 m3

chlorační stanice + návrh rekonstrukce bazén.rozvodů

Šumperk

15 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Město Albrechtice

40 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Šumperk

35 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Šumperk

40 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Vyškov

20 m3

bazén s technologii na mořskou vodu

Želešice

18 m3

bazén s technologii na mořskou vodu

Hodonín

37 m3

bazén s technologii na mořskou vodu

Jemnice

100 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Brno – ZŠ Horní

90 m3

rekonstrukce bazénové technologie

Šumperk

35 m3

bazén s technologii na mořskou vodu

Šumperk

35 m3

bazén s technologii na mořskou vodu

Zlín

40 m3

vnitřní bazén s technologii na mořskou vodu

Velké Opatovice

250 m3

chemické hospodářství pro školní bazén

Šumperk

40 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Hotel Santon Brno

65 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Osová Bitýška

36 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Plzeň

75 m3

filtrační stanice pro sladkovodní bazén

Šumperk

30 m3

krytý rodinný bazén s technologií na mořskou vodu

Šumperk

32 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Olomouc

24 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Třeboň – lázně Aurora

22 m3

technologie recyklace vody pro léčivé vanové koupele

Třeboň – lázně Aurora

45 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Brno - Hotel International

45 m3

hotelový bazén a vířivka s technologií na mořskou vodu

Brno – ZŠ Horní

250 m3

školní bazén s mořskou vodou a protiproudy s frekv. měniči

Želešice

80 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Želešice

40 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Brno - Komín

25 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Široká Niva

20 m3

bazén s technologii na mořskou vodu

Vyškov

36 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Slavkov u Opavy

30 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Opava

100 m3

bazén s technologií na mořskou vodu

Olomouc

15 m3

technologie bazénu s mořskou vodou pro plavání kojenců

Val. Meziříčí – plav. škola

80 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Brno

20 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Želešice

40 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Chudobín

45 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Brno

20 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Ostrava

30 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Novosedly

40 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Český Krumlov

470 + 22 m3

rekonstrukce bazénové úpravny kryté plovárny

Zátoň

70 m3

hotelový bazén s technologií mořské vody

Havlíčkův Brod

445 + 33 m3

krytý 25 m plavecký + dětský bazén s technologií mořské vody

Darkovice

650 m3

úpravna vody pro přírodní koupaliště

Mírovka

40 m3

rodinný bazén s technologií mořské vody

Třeboň – Penzion U Míšků

30 m3

bazén s technologií mořské vody a protiproudem

Praha

40 m3

rodinný bazén s technologií mořské vody

Praha

5 m3

vířivý masážní bazén s technologií mořské vody pro sanatorium

Větřní

20 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Brno

30 m3

rodinný bazén s technologií mořské vody

Hradec nad Moravicí

1800 m3

rekonstrukce 50 m venkovního beton. bazénu – aplikace fólie

Velké Opatovice

250 m3

kompletní rekonstrukce bazénové technologie

Letovice

35 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Praha

25 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Stříbřec

5 m3

vířivá masážní vana s technologií na mořskou vodu

Havlíčkův Brod

2 m3

vířivá masážní vana s technologií na mořskou vodu

Brno - Jehnice

35 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Ostrovačice

35 m3

bazénová úpravna s technologií na mořskou vodu

Božice

65 + 5 m3

rehabilitační centrum, bazén + vířivka, technologie mořské vody

Brno - Řečkovice

30 m3

bazén s technologií mořské vody

Žabčice

1360 os.

letní koupaliště – chemické hospodářství a MaR pro 4 bazény

 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST:

DUR ... dokunentace pro územní řízení, DSP ... Dokumentace pro stavební povolení, ZDS ... Zadávací dokumentace stavby (výběr zhotovitele), DPS ... Dokumentace pro provedení stavby

 


lokalita

stupeň PD

projekt

Svatoslav

DPS

úpravna pitné vody pro obecní vodovod Q=2 l/s

Příbram na Moravě

DPS

úpravna pitné vody pro obecní vodovod Q= 1 l/s

Kvasiny – Škoda VW

DPS

jímání a úpravna vody pro lakovnu karosérií

Nedašov

DPS

úpravna pitné vody pro obecní vodovod

Lhota u Vyškova

DPS

přístavba haly čiřičů pro úpravnu vody skup. vodovodu

Úsuší

DPS

úpravna pitné vody pro obecní vodovod Q= 0,4 l/s

Kunovice

DPS

úpravna pitné vody pro mrazírny Q=15 l/s

Hradec nad Moravicí

DPS

úpravna bazénových vod pro městské koupaliště

Bojkovice

PpSP

rekonstrukce úpravny pitné vody Q=40 l/s

Vamberk

DPS

úpravna technologické vody pro ESAB

Horní Studénky

PpSP

úpravna vody ve VDJ

Dvorska

PpSP

kopaná studna pro rod. domek

Valašské Meziříčí

DPS

zdravotní zabezpečení odpadních vod z LDN

Liptáň

DPS

zesilovací čerpací AT stanice pitné vody

Luhačovice

DPS

vystrojení vrtu Vladimír – léčivá voda

Moravská Třebová

studie

městské koupaliště

Ostrožská Nová Ves

DPS

nádrže na skladování tekutého NaOH s aut. měřením hladin

Manerov

studie

rekonstrukce úpravny pitné vody

Martínkov

studie

rekonstrukce úpravny pitné vody

Dědice u Vyškova

studie

rekonstrukce úpravny pitné vody

Dědice u Vyškova

DPS

rekonstrukce úpravny pitné vody Q=30 l/s

Hodonice

PpSP

úpravna pitné vody pro závod Vertex

Dívčí hrad

DUR

obecní kanalizace a ČOV

Třemešná

DUR

obecní kanalizace a ČOV

Uhlířov

DUR

obecní kanalizace a ČOV

Pravice

DPS

automatická chlorovací stanice

Žimrovice

DPS

přečerpávací stanice splaškových vod

Zlaté Hory

DPS

kanalizace ul. Boční a Myslbekova vč. domovních přípojek

Zlaté Hory

DPS

kanalizace ul. Sokolská vč. domovních přípojek

Zborná

DPS

plastový vodojem 2 x 7,5 m3

Čenkov

DPS

plastový vodojem 2 x 7,5 m3

Karviná

PpSP

úpravna bazénové vody 150 l/s

Hlučín

PpSP

úpravna bazénové vody 300 l/s

Dukovany jad. elektrárna

 

odborný posudek stavu speciální kanalizace

Bílá Voda

PpSP

pitná voda - projekt

Bystřice nad Pernštejnem

PpSP

technologie pro městské  koupaliště, 3 bazény, sladká i mořská voda

Bílá Lhota

PpSP

skupinový vodovod vč. 2xVDJ + 3xČS- projekt

Luhačovice

DPS

vystrojení vrtu Vladimír, léčebná voda

Bystřice nad Pernštejnem

DPS

technologie pro městské  koupaliště, 3 bazény, sladká i mořská voda

Hradec nad Moravicí

DPS

dostavba areálu městského koupaliště – IV. etapa

Hostěnice

PpSP

plastový vodojem 2 x 40 m3

Boskovice

DPS

Odvodnění městského hřbitova

Uherský Brod

studie

centrum pohybových aktivit - bazén

Slavonice

studie

plavecký bazén v budově bývalého kina

Moravská Třebová

studie

rekonstrukce krytého školního bazénu

Zlín -  ZPS Malenovice

DPS

sedimentace vody z odlučovačů slévárny Q=20 l/s

Třeboň – lázně Aurora

DPS

technologie úpravy mořské vody rehabilitačního bazénu

Brno - Carrefour

DPS

ZTI v obchodním bloku B47

Brno – ZŠ Svážná

studie

technologie mořské vody pro školní plavecký bazén

Třeboň – lázně Aurora

DPS

technologie recyklace balneovod vanových koupelí

Brno – ZŠ Horní

DPS

technologie bazén. mořské vody a regul. protiproudy

Třeboň – lázně Aurora

DPS

připojení rekuperace na technologický lázeňský okruh

Šlapanice

DPS

sedimentační nádrž 40 m3 pro cihelnu TONDACH

Třeboň – lázně Aurora

studie

technologie pro plavecký 25 m bazén

Stařeč

PpSP

rekonstrukce koupaliště vč. solárního ohřevu

Popovice u UH

DPS

automatická zesilovací ČS pitné vody 9 l/s

Třemešná

DPS

obecní ČOV pro 300 EO

Valašské Meziříčí

PpSP

technologie pro Aquacentrum - mořská voda, 4 bazény

Ostrava – FNsP Poruba

DPS

technologie pro rehab. bazén - mořská voda

Praha–poliklinika Dlouhý lán

DPS

technologie pro rehabilitaci 3 bazény, mořská voda

Rusava

PpSP

projekt technol. pro koupaliště 3 bazény, mořská voda

Čechtín

DUR

úpravna pitné vody s čerpací AT stanicí

Čechtín

PpSP

úpravna pitné vody s čerpací AT stanicí

Božice

studie

sportovní a rehabilitační centrum

Rosice

studie

víceúčelové sportovní zařízení

Ostrava – FNsP Poruba

PpSP

technologie pro masážní vany - mořská voda

Pasohlávky

PpSP

technologie pro vnitřní bazény s geotermální vodou

Ústí nad Orlicí

DUR

rekonstrukce kryté plovárny s 25 m plaveckým bazénem

Pasohlávky

PpSP

technologie úpravy jezerní vody na pitnou

Olomouc

DPS

rekonstrukce plaveckého stadionu pro plavání batolat

Ostrava - Vítkovice

PpSP

rekonstrukce rehab. bazénu - provoz s mořskou vodou

Těrlicko

DUR

technologie pro 25 m plavecký sladkovodní bazén

Božice

PpSP

sportovní a rehabilitační centrum

Soběnov

PpSP

odradonovací stanice

Soběnov

PpSP

zdravotní zabezpečení pitné vody UV zářením

Brno – Pliva- Lachema, a.s.

studie

rekonstrukce vodního hospodářství, úprava vrat. kondenzátu

Velké Opatovice

DPS

letní koupaliště – technologie a vodní atrakce

Ústí nad Orlicí

PpSP

rekonstrukce kryté plovárny (3 bazény, 2 vířiv., tobogán)

Ústí nad Orlicí

DPS

realizační projekt kryté plovárny 3 bazény + 2 vířivky, tobogán

Štíty

PpSP

úpravna pitné vody Q=6 l/s

Havlíčkův Brod

DPS

úpravna vody pro přístavbu zimního stadiónu

Mariánské Lázně

DPS

rekonstrukce filtrace Q= 100 l/s

Třeboň – Lázně Aurora

PpSP

generální rekonstrukce a přístavba 25m bazénu

Jablunkov

PpSP

rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

Vracov

JP

rekonstrukce letního koupaliště

Kunštát

JP

rekonstrukce letního koupaliště

Štítary

DUR

rekonstrukce úpravny vody Q= 200 l/s

Třeboň – Lázně Aurora

DPS

generální rekonstrukce a přístavba 25m bazénu (8 bazénů)

Bohuňovice

DPS

úpravna vody Q= 6,5 l/s

Štítary

DSP

rekonstrukce úpravny vody Q= 200 l/s

Třeboň – Lázně Berta

TD

technologie pro venk. sladkovodní zahradní bazén 50 m3

Mostiště

DPS

návrh pomalého míchání ve flokulaci, Qmax= 1400 l/s

Plav

DSP

návrh pomalého míchání ve flokulaci, Q= 300 l/s

Žacléř

DSP

rekonstrukce úpravny pitné vody Q = 10 l/s za provozu

Lednice

DSP + ZDS

rekonstrukce úpravny pitné vody Q = 140 l/s za provozu

Brno - Řečkovice

DPS

bazén 30 m3 s technologií mořské vody

Jevišovice

DUR

úpravna pitné vody a úpravna bazénových vod pro hotel

Štítary

ZDS

rekonstrukce úpravny vody Q= 200 l/s, technologie, TEI + ASŘTP

Vrbovec

DUR

úpravna pitné vody Q= 4 l/s

Brno - ZOO

DSP

úpravna užitkové vody v kvalitě pitné vody Q= 7 l/s + ATS

Třeboň – Lázně Aurora

DSP

úpravna pitné vody pro Lázně Aurora Q= 10 l/s + ATS

Znojmo

TES + DUR

rekonstrukce technologie úpravny pitné vody Q= 200 l/s

Omice ČOV

DSP

rozšíření kapacity ČOV o 1500 EO

Žabčice

studie + DUR

letní aquapark s vlastním vod. zdrojem, kapacita 1350 osob

Brno - Řečkovice

DSP + RDS

krytý plavecký bazén 25 m, technologie

Znojmo - Přímětice

DSP + RDS

školní bazén

Vracov

DSP

rekonstrukce letní plovárny, bazén 50 m + dětský

Znojmo

DSP+ZDS

rekonstrukce technologie úpravny pitné vody Q= 200 l/s

Zbraslav

DSP

rozšíření úpravny pitné vody o 1 l/s

Žabčice

DSP+ZDS+DPS

letní aquapark s vlastním vod. zdrojem, kapacita 1350 osob

Korolupy

DUR+DSP

úpravna pitné vody Q=0,7 l/s + ATS

Skalka

studie

odstranění fluoru z pitné vody, Q= 4 l/s

Kančí obora

DUR

rekonstrukce úpravny pitné vody Q=240 l/s

Domašov

DSP

úpravna pitné vody Q= 4,5 l/s

Brno - Černovice

DUR

úpravna pitné vody pro Psychiatrickou léčebnu, Q= 5 l/s

Nová Ves

DSP

úpravna pitné vody Q= 4,3 l/s

Bítov - Autocamp

DUR+DSP

letní koupaliště bazén 250 m3 + brouzdaliště

Opatov

DSP+DPS

rekonstrukce technologie úpravny pitné vody Q=3,0 l/s

Břežany

DUR+DSP

zprovoznění nového vrtu + věžový vodojem 100 m3

Znojmo

ZDS

Intenzifikace a rekonstrukce technologie ÚV Q= 200 l/s

Planá nad Lužnicí

studie

rekonstrukce technologie úpravny pitné vody Q= 61 l/s

Pasohlávky, Moravia Thermal

DSP

úpravna pitné vody Q=1 l/s pro balneocentrum a aquapark

Stálky

DUR

úpravna pitné vody Q= 0,4 l/s

Hvězdoňovice

DUR

připojení vrtu do odkyselovací stanice

Moravský Krumlov

DUR

krytá plovárna, 3 bazény, kapacita 125 osob

Břeclav – Kančí obora

DSP, ZDS

rekonstrukce technologie úpravny pitné vody Q= 140 l/s

Nová Ves

DSP

rozšiření vodního zdroje, technologie ÚV Q= 5,5 l/s

Uhelná

DSP

rekonstrukce prameniště po zničení povodní

Brno – vila Stiassni

ZDS

rekonstrukce technologie památkově chráněného bazénu 120 m3

Lomnička

DPS

rekonstrukce úpravny pitné vody Q= 5 l/s

Pasohlávky

studie

technologie pro Termální resort, kapacita 1550 osob/d

Moravský Krumlov

DUR, DSP

letní koupaliště, technologie pro 3 bazény, kapacita 282 osob

 

 

PROVOZNÍ ŘÁDY:

PP ... provozní předpis, ZP... provozní řád pro zkušební provoz, TP ... provozní řád pro trvalý provoz

 


lokalita

účel

provozní řád

Brno

TP

čerpací stanice Baustoff Metall – provozní a požární vody

Bernartice

ZP

obecní vodovod

Brno – ZŠ Horní

ZP, TP

školní plavecký bazén 25 m s technologií mořské vody

Bílá Lhota

TP

skupinový vodovod

Břežany

ZP, TP

obecní vodovod

Brno – Hotel International

ZP, TP

bazén a vířivá masážní vana fitcentra s technol. mořské vody

Brno – Hotel Santon

ZP, TP

bazén fitcentra s technologií mořské vody

Hradec nad Moravicí

ZP, TP

městské koupaliště

Jemnice

ZP, TP

městské koupaliště s předúpravou vody z vlastního zdroje

Kratochvílův mlýn

TP

rehabilitační bazén

Moravský Krumlov

ZP, TP

úpravna pitné vody Slatiny

Nedašov

TP

skupinový vodovod – 1. etapa

Osoblažsko

TP

skupinový vodovod – 2. etapa

Popovice

TP

automatická zesilovací čerpací stanice s dochlorováním

Příbram na Moravě

ZP, TP

vodovod 1. etapa

Opava

TP

rehabilitační centrum

Třebom

TP

úpravna pitné vody obecního vodovodu

Třeboň – Lázně Aurora

ZP

technologie mořského bazénu a sladkovod. balneokoupelí

Uhelná

TP

obecní vodovod

Valašské Meziříčí

TP

školní plavecký bazén

Hatě

TP

VDJ + automatická zesilovací ČATS pro Duty Free areál

Vrbovec

TP

vodovod

Brno – Komín,  ZŠ Pastviny

TP

školní plavecký bazén

Český Krumlov

ZP, TP

krytá plovárna

Újezd u Brna

TP

koupaliště

Jemnice

TP

městské koupaliště – 3 bazény

Lipůvka

TP

úpravna pitné vody pro ČS pohonných hmot

Níhov, Lubné

ZP

skupinový vodovod

Třebom

TP

úpravna vody pro obecní vodovod

Velké Opatovice

TP

školní plavecký bazén

Božice

ZP

úpravna vod bazénu a vířivky fitcentra, mírně slaná voda

Lednice

ZP, TP

úpravna pitné vody Q= 140 l/s

Štítary

ZP

úpravna pitné vody Q= 240 l/s

Zbraslav

PP

úpravna pitné vody

Třeboň

TP

úpravna pitné vody pro Lázně Aurora Q= 10 l/s

Moravský Krumlov

TP

úpravna pitné vody Slatiny Q= 7 l/s

Žabčice

ZP

letní koupaliště 1360 os. s úpravnou pitné vody z vlastního zdroje

Jemnice

TP

letní koupaliště 3 bazény, 1 s mírně slanou vodou + předúprava

Brno – ZŠ Horní

TP

krytý školní bazén 25 m s technologii mírně slané vody

 

 

 

 

Brno, leden 2012