Co děláme

Vodohospodářská technologie Brno, s. r. o., dodává technologické celky pro úpravu pitných, průmyslových a odpadních vod "na klíč". Znamená to vyřešení technologického postupu, projekt, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž, předání do provozu se souhlasem hygienického orgánu, záruční a pozáruční servis. Námi dodaná zařízení v nejednom případě i provozujeme, čímž přebíráme stoprocentní odpovědnost za jejich výkon i spolehlivost.

 

Čím se lišíme

Výhodou naší společnosti pro odběratele proti dosud běžné praxi je, že díky všestranné odbornosti pracovního týmu a vlastním výrobním kapacitám je mnohdy možné provést zcela originální a zároveň úsporná řešení při rekonstrukcích a inovacích úpraven vod.

Využíváme při tom vlastní dlouholeté zkušenosti z vývoje a výzkumu vodohospodářských zařízení a technologií i vlastních patentů.

 

Jak nám uvěřit

Obav z netradičního postupu a zařízení Vás můžeme zbavit kontaktem s provozovateli více než 120 zakázek realizovaných od roku 1989, např. rekonstrukce ÚV Lhota u Vyškova 100 l/s, ÚV Javorník 5 l/s, Škoda Volkswagen Kvasiny 21 l/s, rekonstrukce ÚV Ostrožská Nová Ves 240 l/s, technologie ÚV Třemešná 15 l/s pro skupinový vodovod Osoblažsko, bazénová technologie s mírně slanou vodou pro krytou plovárnu v Havlíčkově Brodě. Můžete se přesvědčit jak o spolehlivosti a kvalitě, tak i o úsporách na investičních nákladech stavební i strojní části, provozních nákladů i nároků na pracovníky.

 

Jaké výrobky a služby nabízíme

kompletní výrobu typizovaných i atypických zařízení podle vlastních konstrukčních návrhů a projektů, přímo na míru pro konkrétní podmínky dané lokality, zejména následující typy:

·        separační reaktory (spojení koagulace s čiřením nebo usazováním, vlastní patenty)

·        filtry otevřené i tlakové, stupeň automatizace podle přání odběratele, linky pro gravitační vícestupňovou filtraci

·        technologické linky pro odželeznění a odmanganování s provzdušněním, celé v gravitaci – bez přečerpávání provzdušněné vody – minimální spotřeba energie

·        dávkovací soubory – plastové nádrže na přípravu chemických roztoků, včetně míchadel a automatických dávkovacích čerpadel, upravené pro snadné čištění a odkalení

·        linky pro dávkování vápenného hydrátu

·        nádrže pro odsazování kalů a recirkulaci pracích vod z filtrů

·        vodojemy, čerpací stanice

·        jímací objekty s předčištěním jímané vody

·        jímací zářezy, kopané studny a vystrojování hydrogeologických vrtů

·        provzdušňovací a odplyňovací zařízení (radon, CO2, H2S, atd.) v provedení věžovém nebo horizontálním gravitaci
(bez kompresoru), s minimalizací spotřeby energie pro přečerpávání a úpravou proti zanášení železitým kalem

·        systémy pro prokysličení vody ve vodárenských nádržích (přehrady, rybníky, venkovní sedimentační nádrže)

·        výstavba a rekonstrukce bazénů

·        bazénové recirkulační úpravny vod

·        technologii slané mořské vody v domácích i veřejných bazénech a lázeňských objektech

·        vodovodní a kanalizační sítě

·        čistírny odpadních vod

·        zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně inženýrské činnosti

·        provozování veškerých vodárenských zařízení