Provzdušňovací věže
a horizontální provzdušňovací reaktory

 

Provzdušňovací zařízení slouží ke dvěma protichůdným účelům :

·        nasycení vody kyslíkem a oxidaci rozpuštěných látek

·        odstranění plynů jako radon, kysličník uhličitý, sirovodík a další nežádoucí plynné látky

Dosud se tyto procesy zajišťovaly buď ve věžových reaktorech s nároky na výšku, nebo probubláváním vody stlačeným vzduchem s vysokými nároky na energii.

Ve VT Brno nevyrábíme pouze známé typy věží, ale dokážeme tvar provzdušňovacího reaktoru přizpůsobit prostorovým požadavkům zákazníka.

Horizontální reaktory používáme buď při rekonstrukcích, kde není dostatečná výška stavby, nebo v případech, kde chceme za provzdušněním vynechat čerpání a využít gravitačního průtoku přes další stupně úpravy.

Konstrukční řešení provzdušňovacích rektorů jsou vytvářena vždy s ohledem na složení vody a požadovaný účel.

Například u podzemních vod s vyšším obsahem železa konstruujeme věže i reaktory tak, aby se nemohly zanášet a pracovaly se samočistícím efektem.

Spotřeba el. energie : u dosud vyrobených typů pouze 200 W.

V následující tabulce jsou pro orientaci projektantů uvedeny základní rozměry u výkonové řady provzdušňovacích věží. Rozměry horizontálních reaktorů neuvádíme, protože se upravují individuálně podle přání zákazníka.

výkon

l/s

0,5

1

2-5

6-10

12

15

20

25

30

půdorys

m2

0,4

0,4

0,6

1,2

1,3

1,4

1,8

2

2,2

výška

m

2,5

2,5

3

3

3

3,5

3,5

4

4

Přípoj DN

mm

30

40

60-100

100

100

100

150

200

200