Automatizace
řízení technologických procesů

 

Pro zajištění přesného průběhu technologických procesů a eliminaci rizika tzv. lidského faktoru je na moderních úpravnách vody řízení úpravárenského procesu svěřováno přesným a spolehlivým elektronickým zařízením, které na základě kontinuálně snímaných veličin upravují vlastní technologický režim.

Řízení technologických procesů probíhá nejen na základě okamžitého průtoku úpravnou, ale současně i na základě okamžité kvality vody a to po celých 24 hodin denně. Tento způsob řízení zaručuje nejen spolehlivost technologického procesu v případě nenadálé změny kvality surové vody, ale přináší současně nemalé úspory na dávkovaných chemikáliích, protože je v každém okamžiku dávkováno pouze optimální, zkušebním provozem prověřené, množství reagentů.

Řídící proces je nepřetržitě sledován a vyhodnocován elektronickým terminálem propojeným s osobním počítačem, ze kterého lze přehledně celý proces kontrolovat a oprávněným pracovníkem manuálně korigovat a současně toto zařízení provádí archivaci veškerých sledovaných veličin po prakticky neomezený časový interval. Současně je obsluha okamžitě upozorněna na případnou poruchu hlášením na monitoru, případně lze na nesprávnou funkci zařízení přijít při grafickém zobrazení archivovaných dat. Tato data jsou současně nepostradatelným podkladem pro vyhodnocování provozu.