Zařízení zdravotního zabezpečení pitné vody
dávkováním roztoku chlornanu sodného

 

Dávkovací zařízení zajišťuje spolehlivou desinfekci užitkové i odpadní vody roztokem chlornanu sodného.

Zásobní nádrže na roztok chlornanu sodného jsou vyráběné z polypropylenu. Tvar nádrže je pravoúhlý, rozměry je možno přizpůsobit podle podmínek v místě instalace. Nádrže jsou vybaveny dole výtokovým kohoutem k vypouštění roztoku a proplachovací vody při čištění, nahoře odnímatelným víkem.

Automatická dávkovací objemová čerpadla jsou pevně usazena přímo na nádrži. Roztok je vstřikován do potrubí nebo přiváděn na volnou hladinu v akumulaci. Vysoká spolehlivost a přesnost dávkovaného množství zajišťuje udržení zbytkového chloru ve vodě v předepsaných mezích. Výrazně se tak sníží provozní náklady na obsluhu a kontrolu.

Koncentrace roztoku se volí podle podmínek provozu (čerpaného množství, četnosti přípravy roztoku, kvality vody, atd.). Je možné dávkovat i koncentrovaný komerční roztok. Návod k obsluze s ředícími poměry a nastavením dávky dodáme.

Základní řada podle objemu zásobních nádrží :

objem

m3

0,24

0,5

0,75

1

1,5

2

výška

m

1

1

1

1

1

1

půdorys

m2

0,24

0,5

0,75

1

1,5

2

 

Dávkovací čerpadla   : výkony od 0,7 l/h do 18 l/h, vyšší výkony až do 60 l/s

Tlak na vstřikovacím ventilu do potrubí : od 0,15 do 1,3 MPa

Spotřeba el.energie   : 17 W

Dodací lhůta               : do 4 týdnů od uzavření smlouvy

Záruky                        : 24 měsíců od dodání k odběrateli

Servis : po uplynutí záruční doby nabízíme smluvní servis v rozsahu podle potřeb provozovatele.