Otevřené rychlofiltry

 

Otevřené rychlofiltry slouží k odstraňování zákalu, železa, manganu, organických látek a pachu.

Jedná se o otevřené nádrže s rozvodným a sběrným systémem filtrované vody.

Využití těchto rychlofiltrů je výhodné zvláště ve stavebnicových systémech úpraven s gravitačním průtokem, a to i u několika filtrů za sebou bez nároků na čerpání. Úspory energie jsou zřejmé.

Materiály, ze kterých jsou naše filtry vyráběny, jsou plast, ocel nebo beton.

Jedná se o otevřené nádrže s rozvodným a sběrným systémem filtrované vody.

Ovládání provozu rychlofiltrů vyrábíme v několika verzích - plně automatizované a poloautomatizované. Na přání zákazníka vyrábíme pro méně náročné podmínky úpravy vody i rychlofiltry s ručním ovládáním.

Při zařazení rychlofitrů do stavebnicové úpravny jsou rozměry přizpůsobeny celkovému modulu.

V následující tabulce uvádíme příklad rozměrů typové řady filtrů. Této řady není nutno se držet, při zvláštních prostorových nárocích upravujeme i rozměry filtrů podle požadavků zákazníka.

 

Výkonová řada :

Průtok

l/s

0,5

1

3

5

8

10

15

20

25

30

Plocha

m2

0,4

0,8

2,6

4

6

8

12

16

22

25

Výška

m

2

2

2

2

2,5

2,8

3

3

3

3,5

přípoj DN

mm

20

80

100

100

100

100

100

150

200

200

 

 

Půdorys                                                                          Příčný řez rychlofiltrem