Stavebnicové úpravny vody

 

 

Stavebnicové úpravny vody jsou určeny pro zásobování pitnou vodou vesnic, průmyslových závodů, rekreačních center, farem a všeobecně do míst, kam není zaveden veřejný vodovod.

Sestavy provádíme individuálně, pro každý případ podle našeho vlastního technologického návrhu z jednotlivých úpravárenských prvků našeho výrobního programu. Proces je zakončen likvidací kalů.

Úpravny jsou vhodné pro úpravu podzemní i povrchové vody jakéhokoliv složení. Na druhu znečištění závisí počet stupňů v sestavě. Předností našich sestav typu KASKÁDA VT je možnost využití gravitačního průtoku úpravárenskou sestavou s úsporou energie a nároků na čerpací techniku.

Modulový systém umožňuje sestavení jednotlivých prvků do kompaktních celků na minimálním prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gravitační úpravny KASKÁDA VT

výkonová řada podle průtoků v l/s :

0,3

0,5

1

2

3

4

5

7

10

12

15

20

25

30

 

Velikost úpravny je možno upravit i na jiné průtoky, než jsou zde uvedené.