Vodojemy
s plastovými akumulačními nádržemi

 

Vodojemy s plastovými akumulačními nádržemi provádíme nadzemní i podzemní jedno- až čtyřkomorové se společným armaturním prostorem. Pro návrh vodojemu z plastu nás vedly právě zkušenosti z realizovaných staveb, kterými jsou především úpravny vody, tedy zařízení mnohem náročnější než akumulační nádrže. Plastové materiály se zcela osvědčily především pro:

        zaručenou 100% vodotěsnost včetně míst prostupů potrubí stěnami nádrží

        použitý materiál na rozdíl od materiálů klasických nepotřebuje jednou provždy žádnou další povrchovou úpravu, má hygienický atest a netrpí zanášením bakteriologicky závadnými nánosy na stěnách

        plastové nádrže se velmi snadno čistí i po mnohaletém provozování, což při hygienickými orgány požadovaném čištění VDJ 2x ročně je nezanedbatelná kladná vlastnost, kterou u klasických materiálů nelze zaručit

        statika nádrží je při dodržení technologie výroby vyvinuté a prováděné naší společností zaručená, o čemž svědčí dlouhodobé bezproblémové provozování náročných úpravárenských zařízení na mnoha lokalitách, které jsou staticky nepříznivě namáhány, neboť jsou osazeny na volných prostranstvích bez boční obestavby

        vodojemy tohoto typu lze vybavit i akumulačními nádržemi libovolného objemu, jediným omezením je maximální velikost jedné komory do 60 m3.

Základní objemová řada akumulačních nádrží:

objem

m3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

půdorys

m2

2,5

4

5

7,5

8

10

12

13,5

18

20

výška

m

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3

3

Na přání lze vyrobit i nádrže atypických rozměrů podle konkrétních místních podmínek.