Neutralizační reaktory
průmyslových vod

 

jsou určeny pro průmyslové závody, kde je třeba odpadní vody před jejich další likvidací neutralizovat. Reaktory jsou dimenzovány individuálně na základě konkrétních podmínek kvality a množství odpadní vody. Objem reaktorů je homogenizován hydraulicky v kombinaci s mecha-nickými míchadly, případně vzduchem. Počet přepážek, reakčních komor a neutralizačních chemikálií je řešen opět individuálně na základě poloprovozních optimalizačních zkoušek. Materiálové provedení reaktorů je ve většině případů plastové.

Neutralizační reaktory lze umístit na základovou desku v suterénních prostorách, nebo zcela zapustit do země.

 

Základní objemová řada neutralizačních reaktorů:

objem

m3

5

10

15

20

25

30

40

půdorys

m2

2,5

5

7,5

8

10

12

13,5

výška

m

2

2

2

2,5

2,5

2,5

3

 

Na přání zákazníka lze vyrobit nádrže atypických rozměrů podle konkrétních místních podmínek.