Uzavřené cirkulační okruhy užitkové vody
pro průmyslové závody

 

 

Neustálé zdražování vody vede v řadě průmyslových podniků ke snaze hledat úspory spotřeby vody ve svých provozech.

K tomuto účelu provádíme komplexní řešení vodního hospodářství a manipulace s vodou v těchto podnicích. Na základě provedených analýz zpracováváme návrh vodního hospodářství s maximálním využitím uzavřených recirkulačních okruhů.

Při technické realizaci navržených úprav ve vodním hospodářství závodu provádíme rekonstrukce s dodávkou a montáží zejména pro následující technologické uzly:

          odběrné objekty pro jímání povrchových vod

          vystrojování realizovaných vrtů čerpací technikou

          úpravny doplňkové vody pro cirkulační okruhy

          likvidace biologických nárostů v chladících okruzích

          chemická ochrana proti korozi, úsadám, slizům a řasám

          úpravny vody provozních recirkulačních okruhů

          oddělení skelného obrusu z vody

          likvidace kalových vod a dalších odpadů

          akumulace vody a její další distribuce přes vodojemy nebo AT stanice

          výustní objekty odpadních vod do kanalizací a vodotečí

          automatizace provozu cirkulačních okruhů i celého vodního hospodářství průmyslových závodů.