Nádrže na likvidaci kalových vod

 

U menších úpraven vod, kde nemohou být odpadní vody z praní filtrů a odkalování svedeny na komunální ČOV, instalujeme usazovací nádrže.

Nádrže jsou dimenzovány obvykle na týdenní produkci kalových vod z úpravny. Při rušené sedi-mentaci se kal zahušťuje a usazuje a odsazená voda se z různých horizontů postupně odtahuje. Pak se buď vrací se surovou vodou k úpravě nebo při dostatečné čistotě ji lze vypouštět do trativo-du.

Zahuštěný kal se buď vyváží cisternovým vozem do ČOV, nebo se odvodní v kalolisu nebo vaku-ovém filtru.

Výrobní materiál :  plasty, beton

Kalové nádrže lze umístit na základovou desku v suterénních  prostorách nebo zcela zapustit do země.

 

Základní řada kalových nádrží:

objem

m3

5

10

15

20

25

30

40

půdorys

m2

2,5

5

7,5

8

10

12

13,5

výška

m

2

2

2

2,5

2,5

2,5

3

přípoj DN

mm

80

80

80

100

100

100

100

 

Na přání zákazníka vyrábíme i nádrže jiných rozměrů.