Projektová a inženýrská činnost

 

 

VT Brno v rámci realizace staveb „na klíč“ provádí veškerou projekční, inženýrskou a dokumentační činnost, která zahrnuje zejména:

 

Zpracování projektové dokumentace všech stupňů           
části stavební, statické, technologické i elektrotechnické

S       studie

S       dokumentace pro územní řízení

S       projekty pro stavební povolení

S       projekty pro realizaci stavby

S       návrhy pásem ochrany vodních zdrojů

 

Při projektové přípravě a v průběhu realizací staveb inženýrskou činnost

S         projednání s orgány státní správy

S         projednání se správci stavbou dotčených inženýrských sítí

S         stavební dozor

 

 

 


Po dokončení staveb

S       zpracování provozních řádů pro zkušební provoz

S       vyhodnocení zkušebního provozu

S       zpracování provozních řádů pro trvalý provoz

S       provádění technologického dozoru

S       kompletní provozování realizovaných staveb nebo technologických celků

V případě potřeby zajištění dalších, v tomto přehledu nespecifikovaných, odborných služeb a činností nás kdykoliv můžete kontaktovat.