Sportovní a rehabilitační centrum Božice
rekreační a vířivý masážní bazén
s technologií mírně slané vody

 

V budově Kulturního domu v Božicích bylo v dlouhodobě nevyužitých suterénních prostorách v průběhu roku 2006 nově vybudováno Sportovní a rehabilitační centrum. Informace o provozu centra můžete najít na webových stránkách Obecního úřadu – www.bozice.cz.

 

Kromě hlavního lákadla, kterým je rekreační bazén a vířivka s technologií mírně slané vody, je v centru dále k dispozici např. solárium, infrakabina, kadeřnictví, kosmetika a další. Vodo-hospodářská technologie zpracovala v roce 2003 prvotní studii celého záměru, v další fázi pro-jekčně zpracovala kompletní řešení recirkulační úpravy všech bazénových vod s příslušenstvím a provedla dodávku a instalaci všech úpravárenských a měřících zařízení pro oba bazény.

 

Pohledy do bazénové haly

 

Technologická zařízení recirkulační úpravy mírně slané vody a měřící zařízení kvalitz, instalovaná ve strojovně