Úpravna vody Ostrožská Nová Ves
Q= 240 l/s, realizace 1998

 

Celkový pohled na úpravnu vody

 

Při povodních v létě 1997 došlo nejen k velkým přímým materiálním škodám, ale, jako v případě Úpravny vody v Ostrožské Nové Vsi, která je hlavním zásobovatelem pitnou vodou celé oblasti Uherskohradišťska, i k dlouhodobému znehodnocení zdrojů vody.

Vodohospodářská technologie Brno, s.r.o., navrhla, dodala a provádí odborný dohled na rekonstrukci úpravny pro tento dlouhodobě nepříznivý a vysoce zátěžový stav. Provoz dávkování chemikálií byl plně zautomatizován, a chemikálie jsou přesně dávkovány v závislosti na momentálním průtoku úpravnou a kvalitě surové vody. Spolu s intenzifikací úpravy tak bylo dosaženo opětovného zkvalitnění upravené vody na hodnoty předepsané v době realizace platnou ČSN 75 71 11 Pitná voda a to s minimálními nároky na obsluhu a s nezanedbatelnými ekonomickými úsporami.

Nátok vody po procesu flokulace na rychlofiltry

 

Dálkově řízené dávkovací čerpadlo ProMinent

 

Základní schema na terminálu