Úpravna vody Bohuňovice
Q= 6 l/s, realizace 2006

 

Klasická třístupňová technologie upravuje vodu z místního zdroje pro zásobování obyvatel skupino-vého vodovodu. Pro odstranění železa a manganu byla zvolena nejspolehlivější technologie otevře-ných reaktorů. Pitná voda, zdravotně zabezpečená UV zářením, je do spotřebiště dodávána pomocí AT stanice umístěné v suterénní armaturní komoře.

Venkovní pohled na budovu úpravny vody

 

Úpravárenská linka – aerace, sedimentace a otevřený pískový rychlofiltr

 

Odmanganovací reaktor a UV zářič

 

Sání z akumulace a prací čerpadlo, vzadu distribuční AT stanice