Úpravna vody pro obec Břežany
Q= 2 l/s, realizace 1995

 

V kontejnerové úpravně vody se provzdušněním, čiřením a následnou filtrací na otevřeném rychlofiltru voda ze 70 m hlubokého vrtu zbavuje především v našich krajích nejrozšířenějšího znečištění železem a manganem. V objektu ÚV je instalována AT stanice ve funkci vodojemu pro obec.

V pravém kontejneru je umístěn aerační reaktor, separační reaktor a otevřený rychlofiltr, v levém chemické hospodářství, AT stanice a elektrický rozváděč.

 

Čerpání upravené vody ze zásobní jímky už na první pohled potěší oko technika.

 

Pohled na dávkovací komplety chemického hospodářství

 

AT stanice obsahu 2 m3 zásobuje celou obec pitnou vodou s možností krátkodobého špičkového výkonu až 5 l/s.