Kontejnerová úpravna vody Horní Kounice
Q= 3 l/s, realizace 1995

 

Celkový pohled na úpravnu vody

Kontejnerová úpravna vody upravující podzemní vodu z vrtu.

Technologické zařízení úpravny odstraňuje z vody především vysoký obsah železa a manganu.

 

Pohled do armaturního prostoru

 

Čerpací technika