Úpravna vody Moravský Krumlov
Q= 7 l/s, realizace 1999

 

Úpravna vody Slatiny pro obyvatele okolí Moravského Krumlova s tlakovou filtrací byla za plného provozu během jednoho měsíce rekonstruována. Z původní technologie byl ponechán aerační reaktor a tlaková nádoba pracího vzduchu, tlaková filtrace byla vyměněna za spolehlivější otevřenou.

Celkový pohled na původní technologii s tlakovou filtrací

 

Rekonstruovaná technologie s otevřenými rychlofiltry a dávkovacími komplety chemického hospodářství

 

Pohled na soustavu ovládacích armatur obou rekonstruovaných rychlofiltrů