Úpravna vody Třemešná ve Slezsku
Q= 15 l/s, realizace 1999

 

Artézská voda pro zásobování skupinového vodovodu Osoblažsko má zvýšený obsah CO2 a téměř desetinásobně manganu. Úpravna vody byla po převzetí zakázky naší společností oproti původnímu projektu z r. 1993 vystrojena pouze jedním ze tří navržených rychlofiltrů. Přestože obsah manganu v surové vodě se oproti zadání čtyřnásobně zvýšil až na hodnotu 0,8 mg/l, výsledky zkušebního provozu potvrdily, že svoji účinností si úpravna bez problému poradí i s tak značným znečištěním.

Celkový pohled na úpravnu vody

 

Pohledy na horizontální aerační reaktor

 

Na nátoku na rychlofiltr byla už po pár dnech provozu patrná míra znečištění surové vody obsahem manganu 0,8 mg/l