Úpravna vody Škoda VW Kvasiny
průmyslová voda, Q= 21 l/s, realizace 1992

 

Textové pole: Celkový pohled na budovu úpravny vody
Celkový pohled na budovu úpravny vody

 

Úpravna vody (technologické zařízení včetně jímacího objektu) byla vybudována pro potřebu technologické vody v lakovně karoserií. Zdrojem vody pro úpravnu je říční voda.

 

Čerpací soustava

 

Automatická tlaková stanice

 

Celkový pohled na armaturní prostor